close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
سالا مخصوص پرتقال و لبو
ads

آموزش طرز تهیه سالاد پرتقال و لبو مخصوص خوشمزه🏳 آخرین آپدیت94/11/24ﻣﻮﺍﺩ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻻ‌ﺩ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭ ﻟﺒﻮ :
 

ﻟﺒﻮ (ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻗﻪ ﻭ ﺑﺮﮒ) ۴ ﺗﺎ ۵ ﻋﺪﺩ
ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ (ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪﻩ) ۲ ﻋﺪﺩ
ﺑﺮﮒ ﻣﻨﺪﺍﺏ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ
ﭘﯿﺎﺯ ﻗﺮﻣﺰ     ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ
ﮔﺮﺩﻭﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ (ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ)    ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ  
ﻓﻨﺠﺎﻥﻣﻮﺍﺩ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ :
 

ﺳﺮﮐﻪ     ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ     ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺧﺮﺩﻝ ﺧﺸﮏ      ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ
ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ     ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻ‌ﺯﻡ
درست کردن سالاد پرتقال و لبو
 
ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ ﺳﺎﻻ‌ﺩ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭ ﻟﺒﻮ :
 
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﺮﺩﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 
ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﻻ‌ﺩ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭ ﻟﺒﻮ :
 
ﻟﺒﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭙﺰﯾﺪ. ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻟﺒﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺁﺏ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺟﻮﺵ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯽ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺠﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻟﺒﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻮﯾﻞ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ (ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ۴۰۰ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﺎﺭﻧﻬﺎﯾﺖ).
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﻟﺒﻮﻫﺎ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎﻻ‌ ﻟﺒﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺣﺎﻻ‌ ﺳﺎﻻ‌ﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﻻ‌ﺩﺗﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ، ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻟﺒﻮ (ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻟﺒﻮﻫﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ) ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﻧﮓ ﻟﺒﻮ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻻ‌ﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎﻻ‌ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺲ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﻻ‌ﺩﺗﺎﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

منبع: تبیان

بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی