close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
The virtue of sending peace
ads

فضیلت صلوات-The virtue of sending peace

برای ترجمه این متن به پایین صفحه مراجعه کنید

words, summing it means to pray blessings and peace and is a greeting. Prophet, peace be upon him sent namely, the "Mu'jam Alvsyt" meant to present the prayer.


In "Young commentary," states that: If God's blessings to be, and if the means of sending a mercy be attributed Angels and the believers; means for mercy. 1


The meaning of sending blessings upon the Prophet (PBUH) What? This means that when we say: 'O Ali Muhammad and Peace ", asked God what to do? But they are not absolute perfection?
In the Quran instructs Muslims to the Prophet (PBUH) Hello and greetings send: "O Prophet of Allah and those who believe angels YUSSALLEE Ali and Slmva Tslyma Slva against God and the angels to the Prophet (pbuh) hail; for those who believers, send salutations upon him and greet and give your command "0.2


The Prophet is so sublime that God Almighty and His angels send blessings and peace be better believers in these songs are generally consistent and coordinated.
In addition, the means to send blessings God has mercy and the development of spiritual authority prophet and the prophet (pbuh) and the angels and the faithful prayers for mercy and forgiveness means and that they wanted the dignity and spiritual greatness is .
Seek mercy for servants


It should be noted that sending blessings and peace be upon the prophet and the prophet (pbuh) of the believers, in fact, seeking the mercy of their own, because the Prophet (pbuh) and the Imams (as) through divine grace. If Nfrstym blessings upon them, in fact, deprived of divine mercy for ourselves.
Peace be upon the Prophet, the purity is acceptable practice as well, also answered prayers atonement for sins, the resurrection and the light to find a way to heaven.
Come on pilgrimage to the grave:
"Slvatna forging peace and we Vlaytkm Khsna me, Tyba Lkhlqna and Tharh Lanfsna and purification Lznvbna ... Lena and atonement;

Person of the Prophet (PBUH) asked people to send blessings, gem is sent to you, do your part would be a gem for them?
The Prophet said: "Today, peace be upon my people, the gem of them for me tomorrow, my gift to them, will be in heaven."
Peace in the mirror Qur'an and the word infallible
In Sura al-Ahzab, verse 56 Allah says:
"God and His angels, the Holy Prophet (PBUH) hail, O you who believe, send blessings on him and it should, surrender."
In this verse emphasizes that the angels on my first prophet of our blessings and to comply sending you greetings send people to them and beech.


In Philosophy 163 "Nahj al-Balagha" states: "If you have a request from Allah, the Holy Prophet (PBUH) bless.
Then sing your prayers because God is generous requested that the two needs, one over another and open. "
All prayers "At the end Sajadieh" Peace begins with or ends. In some of the prayers in the middle of the prayer, blessings sent because the imams say prayers, mentioning the need is met and every prayer that sent Me, hear it from God is imminent.
Imam Sajjad (AS) in the prayer of 44 blessings frequently repeated and pray for the unity, achieve high status in prayer, ask God to their understanding of the sanctity of God.


As part of the prayer says: "Oh Lord! On Muhammad and Peace First, the number of Drvdhayy which every one upon Frmvdhay and multiplied it many times that it's no one but you knows that you are what you, Kenny. "
Imam Sadiq (as) about the importance of peace states:
"He who is not God but God and if testify testify that the Prophet Muhammad (PBUH), the Messenger of God, written ten thousand good for him." 3
Quality blessings be upon the Prophet (PBUH)
The quality of blessings, blessings and peace be upon the many traditions of the Prophet (PBUH) along with beech, considered acceptable.


This type of verifiable quality blessings of Shia and Sunni sources.
Imam Ali (AS) also narrated that he said:
"The companions said: O Messenger of Allah! How to send your blessings that he said: "Tell God! Send blessings on Muhammad and, as Abraham, Abraham sent Me, that you are indeed laudable and lofty, and upon Muhammad and the rise section, as did Abraham, Abraham excess, indeed, you and Zmayy good. "4
Blessings and rewards Me
Reward of blessings, the blessings are many traditions who argue that good is ten thousand times, God's blessings and grace, and dignity comes, the reward equivalent to the reward and praise and magnify God is advancing with the equivalent of Glory Alhamdulillah Allah and no god except Allah and Allahu Akbar.
Salavat great blessing for someone to follow. Can be divided into spiritual and worldly blessings blessings blessings.
Bringing peace in the world needs, increasing wealth, poverty eradication, remission of sins, pay duties, fragrant, the treatment of insomnia, eliminate discord, save the hard, health, sleep purpose of seeing and understanding the Imam (AS) is.
To demonstrate some of the cases mentioned, the word of the Imams (as) we appeal.
Prophet Mohammad (PBUH) said: "Peace E, alleviates poverty."


Another important blessings of peace, the loss of sins; as Imam Reza (AS) quoted the Prophet (pbuh) said: "Ali, Ali, a bit Alslah Tzhb Balnfaq, extending greetings to me and my family hypocrisy destroys. "


And the blessings of eternal blessings can be divided into five stages: 1. Purgatory, 2. Judgment, 3. Bridge, 4. Hell, 5. Paradise.
The Holy Koran tells Muslims that the Prophet, peace be send: "O Prophet of Allah and those who believe angels YUSSALLEE Ali and Slmva Tslyma Slva against Allah and His angels send blessings on the Prophet.

O you who believe, send blessings on him and Greet and give your command

ترجمه این متن به فارسی:

 


واژه صلاۀ، جمع آن صلوات به معنی نماز خواندن و درود و تحیّت است. صلّی الله علیه، یعنی خداوند بر او درود فرستاد، در «معجم الوسیط» هم صلا به معنای دعا است. در «تفسیر جوان» آمده است كه: چنانچه صلوات به خدا نسبت داده شود، به معنی فرستادن رحمت است

 

و هر گاه به فرشتگان و مؤمنان منسوب گردد؛ به معنی طلب رحمت است.۱ معنای صلوات فرستادن خداوند بر پیامبر(ص) چیست؟ یعنی وقتی ما می‌گوییم: «الّلهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد»، از خداوند خواسته‌ایم كه چه كاری بكند؟ مگر آنها در كمال مطلق نیستند؟ در قرآن كریم به مؤمنان دستور می‌دهد كه به پیامبر(ص) درود و سلام بفرستند: «انّ الله و ملائكه یصلّون علی النّبی یا ايّها الّذین امنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما؛ خداوند و فرشتگان بر پیامبر(ص) درود می‌فرستند؛ ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، بر او درود بفرستید و سلام گویید و تسلیم فرمانش باشید».۲

 

مقام پیامبر(ص) آن‌قدر والا است كه خدای سبحان و تمام فرشتگان بر او درود و سلام می‌فرستند و بهتر است مؤمنان هم در این آهنگ كلّی هم‌نوا و هماهنگ شوند. علاوه بر آن، صلوات خدا به معنی فرستادن رحمت است و این گسترش دادن مقام معنوی پیامبر(ص) و آل پیامبر(ع) است و صلوات فرشتگان و مؤمنان به معنی طلب رحمت و مغفرت است و این هم خواستاری مقام و عظمت معنوی آنها است. طلب كردن رحمت برای بندگان ناگفته نماند كه فرستادن صلوات و سلام بر پیامبر(ص) و آل پیامبر(ع) از طرف مؤمنان در حقیقت طلب كردن رحمت بر خودشان نیز است؛

 

زیرا در واقع پیامبر(ص) و ائمّه(ع) واسطه فیض الهی هستند. اگر بر آنها صلوات نفرستیم، در واقع خود را از رحمت الهی محروم كرده‌ایم. درود بر پیامبر(ص) سبب پاكی اعمال و نیز قبولی آنها می‌شود، همچنین باعث اجابت دعاها، كفّاره گناهان، نورانی شدن در قیامت و راه پیدا كردن به بهشت می‌شود. در زیارت جامعه كبیره آمده: «و جعل صلواتنا علیكم و ما خصّنا به من ولایتكم، طیبا لخلقنا و طهاره لانفسنا و تزكیه لنا و كفاره لذنوبنا ...؛ و قرار داد درودهای ما را بر شما و آنچه را مخصوص گردانید، به ما از دوستی و محبّت شما به خاطر پاك گردانیدن خلقت ما و پاكیزگی برای جان‌های ما و جهت پاكی روح ما و كفّاره گناهان ما». شخصی از پیامبر(ص) پرسید: صلوات فرستادن امّت، ارسال تحفه‌ای است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه‌ای برای ایشان خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: «امروز، صلوات امّت بر من، تحفه‌ای است از ایشان برای من و فردا، تحفه من برای ایشان، در بهشت خواهد بود.» صلوات در آینه قرآن و كلام معصوم(ع) در سوره احزاب، آیه ۵۶ خداوند می‌فرماید: «خدا و فرشتگان او بر پیامبر اكرم(ص) درود می‌فرستند، شما هم ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، بر او صلوات بفرستید و آن طور كه باید، تسلیم شوید.» خداوند در این آیه تأكید می‌كند كه ابتدا من و ملائكه بر پیامبر(ص) صلوات می‌فرستیم و به پیروی از ما شما انسان‌ها بر ایشان و آلش سلام و درود بفرستید.

 

در حكمت ۱۶۳ «نهج ‌البلاغه» آمده است: «هرگاه از خدای سبحان درخواستی داری، بر پیامبر اكرم(ص) درود بفرست. سپس حاجت خود را بخوان؛ زیرا خداوند بزرگوارتر از آن است كه از دو حاجت در خواست شده، یكی را بر آورده و دیگری را باز دارد.» تمام دعاهای «صحیفه سجّادیه» نیز با صلوات آغاز یا پایان می‌یابد. در برخی از دعاها نیز در اواسط دعا، صلوات فرستاده شده است؛ زیرا ائمّه(ع) معتقدند صلوات، ذكر برآورده شدن حاجت است و در هر دعایی كه صلوات فرستاده شود، اجابت آن از سوی خدا حتمی است. امام سجّاد(ع) در دعای ۴۴ به كرّات صلوات را تكرار كرده و دعا برای حفظ توحید، رسیدن به منزلت بالا در نماز، شناخت حرمت خدا را از خداوند مسئلت می‌كنند. در قسمتی از این دعا می‌فرمایند: «بار خدایا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، به شمار درودهایی كه بر هر كس نثار فرموده‌ای و چندین برابر آن به چندین برابر كه هیچ كس جز تو شمار آن نداند كه تو هر چه خواهی، كنی». امام صادق(ع) نیز در باب اهمّیت صلوات می‌فرمایند: «كسی كه شهادت بدهد خدایی جز خدایی یگانه نیست و اگر شهادت دهد كه حضرت محمّد(ص) رسول خداست، ده هزار حسنه برای او نوشته می‌شود.»۳ كیفيّت صلوات بر پیامبر اكرم(ص) در مورد كیفيّت صلوات، روایات فراوانی است كه درود و سلام بر پیامبر(ص) را همراه با آلش، مقبول می‌دانند. این نوع كیفيّت صلوات از منابع شیعه و سنّی قابل اثبات است. از حضرت علی(ع) نیز روایت است كه ایشان فرمودند: «اصحاب گفتند: ای رسول خدا! چگونه بر شما صلوات فرستیم كه فرمود: «بگویید خداوندا! بر محمّد و آل محمّد صلوات فرست،‌ همان گونه كه بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی، راستی كه تو ستوده و والایی و بر محمّد و آل محمّد فزونی بخش، همان گونه كه بر ابراهیم و آل ابراهیم فزونی دادی، به راستی كه تو پسندیده و عظمایی.»۴ بركات و ثواب صلوات در باب ثواب صلوات، روایات فراوانی است كه تأكید می‌كند كه صلوات ده هزار بار حسنه دارد، رحمت و بركت و لطف و كرامت خدا را به همراه دارد،

 

معادل با پاداش و ثواب تسبیح و تكبیر خداست، ارتقای درجه به همراه دارد، معادل سبحان ‌الله و الحمد‌الله و لا اله الّا ‌الله و الله اكبر است. صلوات بركات فراوانی را برای شخص به دنبال دارد. بركات صلوات را می‌توان به بركت‌های دنیوی و اخروی تقسیم كرد. در دنیا صلوات باعث برآورده شدن حاجت، ازدیاد مال،‌ رفع فقر، بخشش گناهان، ادای قرض، خوشبو شدن، درمان فراموشی، رفع نفاق، نجات از سختی، تندرستی، خواب مقصود دیدن و درك امام قائم(ع) می‌باشد. برای اثبات برخی از موارد ذكر شده، به كلام ائمّه(ع) استناد می‌كنیم. حضرت رسول اكرم(ص) می‌فرمایند: «صلوات فرستادن، فقر را برطرف می‌كند.» از دیگر بركات حائز اهمّیت صلوات، از بین رفتن گناهان است؛

 

چنان‌كه امام رضا(ع) به نقل از رسول خدا(ص) می‌فرمایند: «الصّلاه علی و علی اهل بیتی تذهب بالنّفاق؛ صلوات و درود بر من و خاندان من نفاق را از بین می‌برد.» و امّا بركات اخروی صلوات را می‌توان به پنج مرحله تقسیم کرد۱

1. عالم برزخ،

2. قیامت،

۳. پل صراط،

۴. جهنّم،

۵. بهشت. قرآن كریم به مؤمنان دستور می‌دهد كه به پیامبر(ص) درود بفرستید: «انّ الله و ملائكه یصلّون علی النّبی یا ايّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما؛ خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود می‌فرستند. ای كسانی كه ایمان آورده‌‌اید، بر او درود بفرستید و سلام گویید و تسلیم فرمانش باشید.»

منبع:بیتوته

بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی